Tekstbureau Checkpoint‎

Net dat beetje meer

Trauma's door trema's

Waar zet je toch die twee puntjes op de e of de twee puntjes op de i? Het is een veelgestelde vraag. 
Hieronder lees je de grote lijn met betrekking tot de tremaregels. Er zijn nog wel meer regels en uitzonderingen.
Ik heb ze nu niet allemaal beschreven, omdat het er dan niet makkelijker op wordt.
 

  • Het trema komt alleen voor bij een zogeheten klinkerbotsing en dus bij deze lettercombinaties:

ee, ei, eu, ie, aa, ae, ai, au, ui, uu, oe, oi, oo en ou, zoals bij poëzie, reünie, koloniën en ruïne.
Behalve bij leenwoorden uit het Frans, zoals bij opticien. Of bij leenwoorden uit het Latijns, zoals: petroleum.

 

  • Als er meer dan twee klinkercombinaties zijn, dan krijgt de klinker na de i geen trema – de e en i die erna volgen krijgen wel een trema.

Zoals bij begroeiing, aaien, knieën, mozaïek, geëerd

 

  • Bij telwoorden wordt er een trema geplaatst op de e na het eerste telwoord.

Bijvoorbeeld: tweeëntwintig, drieëndertig

 

  • Het trema komt alleen voor in niet-samengestelde woorden.

Het is dus niet naäpen, maar na-apen.

 

  • Woorden die eindigen op een onbeklemtoonde ie krijgen in het meervoud: iën.

Voorbeelden zijn: koloniën, provinciën.

 

  • Woorden die eindigen op een beklemtoonde ie krijgen in het meervoud: ieën

Voorbeelden zijn: knieën, smeuïg, melodieën. Het trema wordt dan alleen op een e of een i geplaatst. Kijk maar naar geuit. Direct na een i komt weer geen trema: aardbeien, officieel, ooievaar.

 

Tekstbureau Checkpoint‎ nieuwsbrief

Blijf op de hoogte